Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

§Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie  w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§2 Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

sklep@eroticworld.pl

 

lub pisemnie na adres:

PLUG&PLAY sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 9A

20-704 Lublin

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, konsument może skorzystać z umieszczonego poniżej wzoru formularza, ale nie jest to konieczne.

 

§3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi.

 Definicja pojęcia "konsument” wg art.22¹ k.c.: 

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§4 Zwracany towar Klient wysyła na własny koszt. Przesyłki nadawane do sklepu za pobraniem, nie będą odbierane.

§5 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany i nie został zniszczony bądź uszkodzony.

§6 Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

§7 Sprzedawca dokona zwrotu płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia , w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

§8 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in w odniesieniu do umów:

1.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane

w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

4. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

§9 Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

 

§10 Zgodnie z ustawą "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który powinien być podpisany jednocześnie przez odbiorcę i przewoźnika oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

§11 Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Biustonosze, gorsety, obuwie należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

PLUG&PLAY sp. z o.o.

 ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

sklep@eroticworld.pl

    tel. +48 791 996 677

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy kupna -sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (dot. wersji papierowej):

Data:

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl